Skip to content

דרכי ביטול עסקה

בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן, להלן דרכי הביטול, העומדות בפני הצרכן, בכפוף לתנאי הביטול בתקנון ביטול הזמנה, בחוק, ובתקנות הגנת הצרכן:

 

  1. ביטול באמצעות הטופס המצורף.
  2. ביטול האמצעות המייל: order@amai.org.il
  3. ביטול באמצעות הטלפון 050-7467799, בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 ל-19:00.
  4. ביטול באמצעות דואר רשום בכתובת משרדי העמותה: ת.ד. 20500 תל אביב-יפו, מיקוד     6120401 (לתשומת לבכם, יש לוודא כי דבר הדואר הרשום יגיע למשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לפחות 2 ימי עסקים טרם מועד השירות, ככל שנותרו ימים אלה, אחרת יש להודיע לעמותה באמצעות הטלפון, האינטרנט, הדוא"ל או במקום העסק);

 

בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן, בכפוף לתנאי הביטול בתקנון ההזמנה וחוק הגנת הצרכן, להלן יובאו עיקרי הדברים הנוגעים לביטול עסקה, לנוחות הצרכן, ואולם אין באמור כדי לגרוע מזכויות וחובות הצרכן ו/או העמותה (כהגדרתה בתקנון ההזמנה), לפי כל דין:

 

  1. דמי הביטול בגין ביטול שירות ו/או כרטיסים לאירועים ו/או לכנסים הינם בגובה של 5% או בסך של 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם), מעלות העסקה הכוללת, בכפוף לתקנון ההזמנה. המזמין רשאי לבטל את העסקה וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה (או קבלת אישור ההזמנה במייל, לפי המאוחר), אך לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד קיום השירות;
  2. דמי הביטול בגין ביטול עסקת רכישת מוצרים הינם בגובה של 5% או בסך של 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם), מעלות העסקה הכוללת, בכפוף לתקנון ההזמנה. המזמין רשאי לבטל את העסקה וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה (או קבלת אישור ההזמנה במייל, לפי המאוחר);
  3. במקרים בהם העסקה בוצעה באמצעות מכר מרחוק עם המזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (קרי, מעל גיל 65) או עולה חדש, כהגדרת המונחים האמורים בחוק (ומובהר כי החברה תהא רשאית לדרוש הצגת תעודה או עותק שלה ביחס לכל אחת מן הקטגוריות האמורות), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך מושא העסקה, לפי המאוחר, וכן לא פחות משני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למזמין (שיחה – לרבות תקשורת אלקטרונית).

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן